Spesial suge-/spylebil for rengjøring av avfallsbrønner/sjakter for nedgravde søppelsystemer, eks. Molok system.
Suge-/spylebilen er utstyrt med en Palfinger kran for oppløfting av søppelbeholderen, slik at man kan spyle og suge ren avfallsbrønnen/sjakten som søppelbeholderen er montert i.