Vi gratulerer
Vacumkjempen Nord Norge AS
med ny satelitt spyler, denne er levert med 180M slange. Lykke til med arbeidet og takk for tillitten dere gir oss