Vi gratulerer Vacumkjempen Nord-Norge as med ny
DISAB CENTURION P 30 Bygget på en Scania R580.

Vakumkjempen Nord Norge M3576  DISAB CENTURION P30 8 01160461558 Vakumkjempen Nord Norge M3576  DISAB CENTURION P30 7 01160461558 Vakumkjempen Nord Norge M3576  DISAB CENTURION P30 13 01160461558